มหกรรม ‘กัญชา’ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

เลยจัดมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

ดอกกัญชา “ช่อปฐมฤกษ์” มข.ตัดเพื่อวิจัย พัฒนาหวังใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. สถาบันวิจัยแ

อีสานปลดล็อค “กัญชา” พืชสมุนไพร

         หมอยาแจงติดหล่มข้อมมูลฝรั่งออกกฎหมายผลักกัญชาเ