“ทำยังไงก็ได้… ให้มันไวรัล” บรีฟที่นักโฆษณาแขยง

               เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเรามากขั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องปรับตัวเข้าก […]