800 รายค้างจ่ายสินไหมชาวสวนยาง “บอร์ดกยท.” มั่นใจบริษัทประกันจ่ายครบ

800 รายค้างจ่ายสินไหมชาวสวนยาง “บอร์ดกยท.” มั่นใจบริษัทประกันจ่ายครบ

นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทย และ

กยท.จัดงบสวัสดิการ597ล้าน “สังข์เวิน”เผยบอร์ดเล็งเพิ่มหลายด้าน

กยท.จัดงบสวัสดิการ597ล้าน “สังข์เวิน”เผยบอร์ดเล็งเพิ่มหลายด้าน

สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางในมาตร 49 (5) ในวันนี้ สร

ขึ้นทะเบียนกับกยท.ไม่ยุ่งยาก! “ผอ.สะบ้าย้อย” ชี้สิทธิประโยชน์แนะ”ชาวสวนยาง”ไปสนง.ใกล้บ้าน

ขึ้นทะเบียนกับกยท.ไม่ยุ่งยาก! “ผอ.สะบ้าย้อย” ชี้สิทธิประโยชน์แนะ”ชาวสวนยาง”ไปสนง.ใกล้บ้าน

วันนี้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สู

กยท.รุกจัดสวัสดิการชาวสวนยาง!  ศึกษา”โครงการสมัครใจจ่ายสมทบ”

กยท.รุกจัดสวัสดิการชาวสวนยาง!  ศึกษา”โครงการสมัครใจจ่ายสมทบ”

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รุกจัดสวัสดิการชาวสวนยาง ศึก

สวนยางประสบภัย สบายใจ กยท.มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรถ้วนหน้า 3,000 บาท

สวนยางประสบภัย สบายใจ กยท.มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรถ้วนหน้า 3,000 บาท

ในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้น ประชาชนที่ประกอบอาชีพเป็นเกษต