เคลียร์สเปค ระบบรางไฮสปีดเทรน กทม.-โคราช เสาเข็ม 3 แสนต้นผลิตในไทย

เคลียร์สเปค ระบบรางไฮสปีดเทรน กทม.-โคราช เสาเข็ม 3 แสนต้นผลิตในไทย

รอคอนเฟิร์มโรงงานไทยผลิต “เสาเข็ม” 3 แสนต้น มาตรฐานจีน

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมปลูกมันสำปะหลัง