เปิดเส้นทางรถบัสไฟฟ้าอุดรฯ เล็ง 6 จุดจอดแล้วจร ผนวกแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

เปิดเส้นทางรถบัสไฟฟ้าอุดรฯ เล็ง 6 จุดจอดแล้วจร ผนวกแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

 สนข.ระบุ 6 จุด จอดแล้วจรรถบัสไฟฟ้าอุดรฯ ผนวกแผนพัฒนาพื

 “แทรมน้อย” เป็นมากกว่าขยะจากญี่ปุ่น  

 “แทรมน้อย” เป็นมากกว่าขยะจากญี่ปุ่น  

“แทรมน้อย” ถูกคาดหวังสูง ไม่เพียงห้องเรียนเสมือนจริง หา