ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล ไม่เปิดเมืองนำเชื้อเข้า เน้นสะอาดปลอดภัยฟื้นเศรษฐกิจ

 ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล ไม่เปิดเมืองนำเชื้อเข้า เน้นสะอาดปลอดภัยฟื้นเศรษฐกิจ

นายกฯท่องเที่ยวและโรงแรมฯ ระบุธุรกิจกระทบไม่รุนแรงเท่าภ

ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล แถลง15ต.ค.นี้ ย้ำขาย/ดื่มสุราฝืนโทษหนัก

ขอนแก่นพอสสิเบิ้ล แถลง15ต.ค.นี้ ย้ำขาย/ดื่มสุราฝืนโทษหนัก

 หอการค้าขอนแก่นจับมือ 8 องค์กรเศรษฐกิจหารือพันธมิตรภาค