ขก.เดินหน้า ‘สมาร์ท เมืองใหม่’!!ชู‘ดงเมืองแอม’ อ.เขาสวนกวางหนุนชาวบ้านใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

ขก.เดินหน้า ‘สมาร์ท เมืองใหม่’!!ชู‘ดงเมืองแอม’ อ.เขาสวนกวางหนุนชาวบ้านใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางชลพรรษ รักชาติ น

เร่งปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาลชุมแพ รับ สมาร์ทซิตี้ เมืองใหม่ เฟส 1 

เร่งปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาลชุมแพ รับ สมาร์ทซิตี้ เมืองใหม่ เฟส 1 

ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น  ตรวจงานปรับปรุงภูมิทัศน