ขอนแก่นผนึกกำลังสร้างอากาศสะอาด

ขอนแก่นผนึกกำลังภาค รัฐ เอกชน วิชาการ และประชาชน พิจารณ