มข.พร้อมปัง!!“เมดิคัลฮับ” เริ่มก่อสร้างแล้วงบฯ 4,346 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี’68

มข.พร้อมปัง!!“เมดิคัลฮับ” เริ่มก่อสร้างแล้วงบฯ 4,346 ล้าน คาดแล้วเสร็จปี’68

เมื่อเวลา 10.29 น.( 2 เมษายน 2564 ) รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง

รพ.ศรีนครินทร์ ผุด 3 มาตรการ รองรับรื้อถอนเรือนพักญาติ แก้ปัญหาญาติไม่มีที่พัก

รพ.ศรีนครินทร์ ผุด 3 มาตรการ รองรับรื้อถอนเรือนพักญาติ แก้ปัญหาญาติไม่มีที่พัก

รพ.ศรีนครินทร์ ผุด 3 มาตรการ รองรับรื้อถอนเรือนพักญาติ

ขอนแก่นเมดิคัลฮับ ใครได้ประโยชน์ ?

ขอนแก่นเมดิคัลฮับ ใครได้ประโยชน์ ?

          การจัดเสวนา “ขอนแก่นเมดิคัลฮับใครได้ประโยชน์