ขอนแก่นเลอเลิศ!!‘เยอรมนี’หนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

ขอนแก่นเลอเลิศ!!‘เยอรมนี’หนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนพลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 23 มีนาคม ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50

ดีป้าดันขอนแก่นคว้าทุนประเทศเกาหลีใต้ทำแผนพัฒนา ‘Smart City’

ดีป้าดันขอนแก่นคว้าทุนประเทศเกาหลีใต้ทำแผนพัฒนา ‘Smart City’

“ดีป้า” เผยคืบหน้าการขับเคลื่อน ‘ขอนแก่นเมืองอัจฉ