สภาวิชาชีพสื่อร่วมเสวนา หัวข้อ “Share มุมข่าวเล่าเบื้องลึกจากคนทำสื่อ” หาปม ‘ข่าวเฟคนิวส์’ และสะท้อนการเป็น ‘จมูกข่าว’

“Share มุมข่าวเล่าเบื้องลึกจากคนทำสื่อ “ หาปม “ข่าวเฟคน

สื่อ/สถานศึกษา เสนอตั้งโคแฟค 1 ชุมชน 1 ศูนย์ หยุดข่าวลวง ทวงความจริง

รวมถึงสื่อและสถาบันการศึกษาอีสาน “หยุดข่าวความจริ