ครูขอนแก่นยุติเคลื่อนไหว/รมว.ศึกษาฯตั้งอก.ศจ.นัดประชุม 27 พ.ย. นี้

ครูขอนแก่นยุติเคลื่อนไหว/รมว.ศึกษาฯตั้งอก.ศจ.นัดประชุม 27 พ.ย. นี้

ผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่น ยุติการเคลื่อนไหว หลังทราบรมว.

ขอนแก่นเล็งย้ายศูนย์วิจัยข้าวไปบ้านโต้นเปิดทางรถรางเบา

ขอนแก่นเล็งย้ายศูนย์วิจัยข้าวไปบ้านโต้นเปิดทางรถรางเบา

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น