มข.ปลุกกระแส!!‘ความปกติใหม่’ท่องเที่ยว-ไมซ์ ปรับตัวอย่างไร?หลังโควิด -19

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและ

มข.ไอเดียเลิศ!!จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัต

เก๋ไก๋!!นักศึกษา ป.โท KKBS มข.ผุดไอเดียท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ

มข.จับมือ อาลีบาบา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล 

“ม.ขอนแก่น” ผนึก “อาลีบาบา” เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ