มข.ปลุกกระแส!!‘ความปกติใหม่’ท่องเที่ยว-ไมซ์ ปรับตัวอย่างไร?หลังโควิด -19

มข.ปลุกกระแส!!‘ความปกติใหม่’ท่องเที่ยว-ไมซ์ ปรับตัวอย่างไร?หลังโควิด -19

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและ

มข.ไอเดียเลิศ!!จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

มข.ไอเดียเลิศ!!จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัต

เก๋ไก๋!!นักศึกษา ป.โท KKBS มข.ผุดไอเดียท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์

เก๋ไก๋!!นักศึกษา ป.โท KKBS มข.ผุดไอเดียท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อไลฟ์สไตล์

นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและ

มข.จับมือ อาลีบาบา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล 

มข.จับมือ อาลีบาบา เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล 

“ม.ขอนแก่น” ผนึก “อาลีบาบา” เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ