มทร.อีสาน ขก.เดินหน้า!!ส่ง นศ.ลุยศึกษา ‘แทรมน้อย’ก่อนนำวิ่งรอบบึงแก่นนคร

มทร.อีสาน ขก.เดินหน้า!!ส่ง นศ.ลุยศึกษา ‘แทรมน้อย’ก่อนนำวิ่งรอบบึงแก่นนคร

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ล้ำเรียนรู้สู่การปฏิบัติวิศวก

ก่อสร้างแล้ว! TRAM HOUSEศูนย์ Depot ซ่อมบำรุงและวิจัยรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ

ก่อสร้างแล้ว! TRAM HOUSEศูนย์ Depot ซ่อมบำรุงและวิจัยรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ

คืบหน้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการตั้งศูนย์วิจัยผลิตรถไฟฟ้