โชว์ “โดรน”ฉีดฮอร์โมนพืช สู่เกษตรยุค4.0

       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงาน “วันเกษตรภาคอีสาน” ประจำปี 2561 ณ นิทรรศการจตุรมุข อ […]