ขอนแก่นผนึกพลังแน่นออกแบบความต้องการเมือง เสนอ ครม.สัญจร

ขอนแก่นผนึกพลังแน่นออกแบบความต้องการเมือง เสนอ ครม.สัญจร

นักการเมือง ภาคราชการ เอกชน และประชาชน ผนึกพลังแน่นออกแ

อีสานบนเร่งปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ IEC รับ ครม.ไฟเขียว 7 พันล้านบาท

อีสานบนเร่งปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ IEC รับ ครม.ไฟเขียว 7 พันล้านบาท

ครม.ไฟเขียว 7 พันล้านบาท ปั้นเศรษฐกิจอีสานตอนบน-ท่องเที