แดงแล้วเด้อ!! ขอนแก่นปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

แดงแล้วเด้อ!! ขอนแก่นปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ขอนแก่น ปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จากการพบผู้ติดเชื้อ

เปิด 7 คำสั่ง จ.ขอนแก่น หยุดโควิด 19

เปิด 7 คำสั่ง จ.ขอนแก่น หยุดโควิด 19

ดูประกาศ รวมคำสั่ง