แบงก์ชาติระบุความเหลื่อมล้ำไทยแซงเวียดนาม

แบงก์ชาติระบุความเหลื่อมล้ำไทยแซงเวียดนาม

แบงก์ชาติระบุผลการศึกาษาเรื่องความเหลื่อมล้ำคนรวย-คนจน