เลยคุณภาพอากาศแย่ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5. พุ่ง

ชาวเลยโอด คุณภาพอากาศแย่ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 พุ่งหนัก จัดอยู