กลุ่มค้านย้าย บขส.1 ไล่บี้นักวิชาการ มข. ยื่นหนังสือสอบจริยธรรม

กลุ่มค้านย้าย บขส.1 ไล่บี้นักวิชาการ มข. ยื่นหนังสือสอบจริยธรรมตรวจสอบโครงการวิจัยและจริยธรรมของนักวิชาการ กรณีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริก […]