ลาออกซะ!! นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ยื่นกระทู้นายกฯ สั่ง ‘อนุทิน’ ขอโทษหมอ/พยาบาล

ลาออกซะ!! นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ยื่นกระทู้นายกฯ สั่ง ‘อนุทิน’ ขอโทษหมอ/พยาบาล

“หมออำพล จินดาวัฒนะ” เขียนเฟสบุ๊คส่วนตัว เป็นกระทู้ถึงน

ชุมชนรอบ บขส. 1 ยืนหนังสือชะลอโครงการพัฒนาพื้นที่ บขส.1

ชุมชนรอบ บขส. 1 ยืนหนังสือชะลอโครงการพัฒนาพื้นที่ บขส.1

เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเช่าพื้นที่ธนารักษ์พัฒนา บขส.1 หลั