ผ่านฉลุย!! งบรายจ่ายอบจ.อุดรฯ 65 หลังแปรญัตติปรับลดเงิน

ผ่านฉลุย!! งบรายจ่ายอบจ.อุดรฯ 65 หลังแปรญัตติปรับลดเงิน

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เสนอร่างข

นายกเทศมนตรีขอนแก่น เปิดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่แท้จริง

นายกเทศมนตรีขอนแก่น เปิดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่แท้จริง

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี