ขอนแก่นเร่งสำรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

ผู้ว่าฯขอนแก่นมอบ สนง.แรงงานจังหวัดขอนแก่นเร่งสำรวจพื้น

สถานประกอบการในขอนแก่นกว่า 6 พันแห่ง ขานรับนโยบายปรับขึ้นค่าแรง-เพิ่มสวัสดิการ

          วันที่ 6 มกราคม 2560 ที่สำนักงานสวัสดิการและค