กฟผ. ร่วม ม.มหาสารคาม ร่วมปั้น Animator สร้างสรรค์สื่อพลังงาน  “EGAT Animation Awards 2021” ภาคอีสาน

กฟผ. ร่วม ม.มหาสารคาม ร่วมปั้น Animator สร้างสรรค์สื่อพลังงาน “EGAT Animation Awards 2021” ภาคอีสาน

กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการสร้างสรรค์ส

ปศุสัตว์สารคาม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว

ปศุสัตว์สารคาม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป่วย มุ่งควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่โดยเร็ว

ปศุสัตว์สารคาม จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เร่งรักษาโคป

เดินหน้าลุย!!‘อบจ.มหาสารคาม’ ชู 5 แผน เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจทางการเกษตร

เดินหน้าลุย!!‘อบจ.มหาสารคาม’ ชู 5 แผน เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจทางการเกษตร

เนื่องจาก สถานณ์การของโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ที