ผู้ว่าฯ สุรินทร์เชิญชวน เที่ยวงาน “ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์”  กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าฯ สุรินทร์เชิญชวน เที่ยวงาน “ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ชวนเที่ยวงาน “ ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินท

สุรินทร์ผุดโครงการ ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม สู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย

สุรินทร์ผุดโครงการ ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม สู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจ แบ่งปันน้ำใจ คน

พช.สุรินทร์จัด Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พช.สุรินทร์จัด Kick Off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดสุรินทร์ Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ

ประมงสุรินทร์จัดอบรม ให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ

ประมงสุรินทร์จัดอบรม ให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านขอนแก่น อ.สำโรงทาบ

สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และมอบ