บาดแผลสงครามเวียดนาม: 50 ปียังมีผลกระทบ

 โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์          สงครามหมื่นวัน ที่คนเวียดนามต้องเข่นฆ่ากันเองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และฝ่ายเสรีประชาธ […]

แผนแม่บทในการเชื่อมโยงอาเซียน 2025

เปิดแผนแม่บทเชื่อมอาเซียน 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: MPAC 2025) จำเป็นต้องลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน 110 พันล้านเหรียญสหรัฐ สู่การพัฒน […]

1MDB บทพิสูจน์ธรรมาภิบาล รัฐบาลมาเลย์เซีย

โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยนครพนม    “การเปิดเผยเส้นทางการเงินจำนวนมหาศาลจากกองทุนที่นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมา […]