จ.หนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน ‘วันปิยมหาราช’

จ.หนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน ‘วันปิยมหาราช’

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล

จิตอาสาพระราชทาน อ.ชุมแพ ร่วมใจปลูกป่าสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติร.10 จำนวน 35 ไร่

จิตอาสาพระราชทาน อ.ชุมแพ ร่วมใจปลูกป่าสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติร.10 จำนวน 35 ไร่

ขอนแก่น – อำเภอชุมแพ ร่วมใจปลูกป่าสาธารณะโคกสนามบ

ทน.ขอนแก่น เคลื่อนต่อเนื่อง รวมพลจิตอาสา “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา”

ทน.ขอนแก่น เคลื่อนต่อเนื่อง รวมพลจิตอาสา “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา”

ณ บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ