มข. กระทุ้งรัฐอย่าหลงทิศพัฒนาแมลงแหล่งโปรตีนโลก

มข. กระทุ้งรัฐอย่าหลงทิศพัฒนาแมลงแหล่งโปรตีนโลก

มข. เดินหน้า จัดประชุมวิชาการจิ้งหรีดอีสาน ครั้งที่ 3 ป

จิ้งหรีดมข.ปัง!!ขอนแก่นดันเป็น’เมืองไมซ์จิ้งหรีด’ ตั้งเป้าเป็น’ฮับ’โปรตีนแมลงโลก

จิ้งหรีดมข.ปัง!!ขอนแก่นดันเป็น’เมืองไมซ์จิ้งหรีด’ ตั้งเป้าเป็น’ฮับ’โปรตีนแมลงโลก

วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์7 อาคารสิริคุ