“อีสาน” น้ำน้อย เฝ้าระวังการใช้น้ำ

“อีสาน” น้ำน้อย เฝ้าระวังการใช้น้ำ

วันที่ 25 พ.ย. 62  ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ สำนักงานทรั

เขื่อนอีสานวิกฤต น้ำเหลือใช้ 5-8% แล้งยาวฉุดเกษตร-ส่งออก

เขื่อนอีสานวิกฤต น้ำเหลือใช้ 5-8% แล้งยาวฉุดเกษตร-ส่งออก

เขื่อนอุบลรัตน์-สิรินธร-จุฬาภรณ์วิกฤตหนัก เหลือน้ำใช้ 5