เกษตรกรฯขก.ดันรัฐลดเงื่อนไขกู้ ชุมชนสร้างไทยต่อยอดแปลงใหญ่

เกษตรกรฯขก.ดันรัฐลดเงื่อนไขกู้ ชุมชนสร้างไทยต่อยอดแปลงใหญ่

กรรมการกลางเกษตรกรขอนแก่น เสนอทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวไทย  ผ

ชาวนาส่วงวะว่าซั่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ชาวนาส่วงวะว่าซั่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ บอร์ดนบข. เห

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

         ชาวนาอ่วมภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี