กยท. ชาวสวนยางภาคเหนือ,ภาคอีสาน ดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด ระวังอากาศแปรปรวน

กยท. ชาวสวนยางภาคเหนือ,ภาคอีสาน ดูแลสวนยางอย่างใกล้ชิด ระวังอากาศแปรปรวน

         กยท. ชี้แนะเกษตรกรชาวสวนยางดูแลสวนยางอย่างใกล้

ชาวสวนยางอีสานยิ้มออก หลังราคาปรับขึ้นร่วม 70 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันในรอบ 3 ปี

ชาวสวนยางอีสานยิ้มออก หลังราคาปรับขึ้นร่วม 70 บาท สูงกว่าช่วงเดียวกันในรอบ 3 ปี

          เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ภาคอีสาน พอใจหลังรา