ศุลกากรนครพนม มอบชุดตรวจโควิด 26,750 ชุด สนับสนุน มาตรการกวาดบ้านแปลงเมือง สร้างความมั่นใจ

ศุลกากรนครพนม มอบชุดตรวจโควิด 26,750 ชุด สนับสนุน มาตรการกวาดบ้านแปลงเมือง สร้างความมั่นใจ

ด่านศุลกากรนครพนม มอบชุดตรวจโควิด 26,750 ชุด สนับสนุนมา

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10,000 ชุด เพื่อนำไปให้กับ รพ.สต. ต่างๆ ตรวจเบื้องต้น

‘เลย’ยังเข้ม!! มีมติจัดหาชุดตรวจโควิด-19 10