“ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชนตำบลหนองไฮ”

“ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชนตำบลหนองไฮ”

โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อ