มหกรรม ‘กัญชา’ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

มหกรรม ‘กัญชา’ ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

เลยจัดมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเศรษฐกิจไทเลย

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

ชาวนาอ่วม!! รถเกี่ยวข้าวขึ้นราคา 800 ต่อไร่

         ชาวนาอ่วมภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ขอนแก่นแห่ซื้อข้าว “ถนนคนเดิน” ช่วยชาวนา 2 ชั่วโมงหมดเกลี้ยงกว่า3ตัน

ขอนแก่นแห่ซื้อข้าว “ถนนคนเดิน” ช่วยชาวนา 2 ชั่วโมงหมดเกลี้ยงกว่า3ตัน

       หลังจากที่เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศให้ความช่วยเหลื