ชาวนาส่วงวะว่าซั่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ชาวนาส่วงวะว่าซั่น คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ บอร์ดนบข. เห

นายกฯขอนแก่น ประกาศ ให้ชาวนาขายข้าวฟรี ที่ถนนฅนเดินขอนแก่น ไม่เสียค่าเช่าแม้แต่บาทเดียว เริ่มเสาร์ที่ 5 พ.ย.

นายกฯขอนแก่น ประกาศ ให้ชาวนาขายข้าวฟรี ที่ถนนฅนเดินขอนแก่น ไม่เสียค่าเช่าแม้แต่บาทเดียว เริ่มเสาร์ที่ 5 พ.ย.

นายกฯขอนแก่น ประกาศ ให้ชาวนาขายข้าวฟรี ที่ถนนฅนเดินขอนแ