เนื้อหอมไม่หยุด ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เล็งผุดสถานกงสุลที่ขอนแก่น

ผู้ว่าขอนแก่นระบุ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เล็งขอนแก่นตั้งสถานกงสุล ชี้อีก 20 ปีข้างหน้า ขอนแก่นจะโตแบบฉุดไม่อยู่ ใครมีที่ดินอย่าขาย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธ […]