ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang reginal 2018 @ Khon Kaen” ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 1.7 หมื่นคน

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang reginal 2018 @ Khon Kaen” ยอดคนเข้าชมงานทะลุ 1.7 หมื่นคน

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “Digital Thailand Big Bang reginal

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ปาฐกถาเรื่อง Startup Thailand & Digital Thailand กับการสร้างโอกาสในภูมิภาคอีสาน”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ปาฐกถาเรื่อง Startup Thailand & Digital Thailand กับการสร้างโอกาสในภูมิภาคอีสาน”

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศา

ปลุก!สตาร์ทอัพ/ดิจิทัลอีสาน สร้างธีมแม่โขงคอนเน็คสู่สากล

ปลุก!สตาร์ทอัพ/ดิจิทัลอีสาน สร้างธีมแม่โขงคอนเน็คสู่สากล

       กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกกำลังกระทรวงไอซีทีลุยขอนแ