นโยบายพรรคตั้งใหม่

 อะไรที่จะเป็นของใหม่ต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนของเก่า

ดีต่อชาติ

ดีต่อชาติ /ดีต่อแผ่นดิน/พื้นที่ก่อกำเนิด อยู่อาศัยและทำ

ความเข้มแข็ง ของประชาสังคม(ตอนที่1)

องค์ประกอบของความเข้มแข็งในความเป็นประชาสังคม จะพิจารณา

นวัตกรรมประชาสังคม

นวัตกรรมในทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป มักหมายถึง สิ่งประดิ

ปัจจัย 4 สำคัญไฉน

ชีวิตมนุษย์หากมีปัจจัย 4 ครบก็ถือเป็นความมั่งคงและปลอดภ

เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

  เลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองต่างๆพากันเสนอนโยบายแบบเ

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก คนไทยจำนวนมากเป็นคนรักสนุก ชอบเที่

สลายฐานประชาชน

โดย ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก ประชาชนจะเติบโตมีพลังจนเข้มแข็

รักในหลวงจริง ทำดี 9 อย่าง

          แล้วสิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากเห็

สมานฉันท์ ท่องเที่ยวไทย มีเฮ

          “ดีน่ารัก ทศกัณฑ์จากยักษ์เลวร้ายในวรรณคดีกลาย