เลือกตั้งโดยนโยบายเพิ่มเงิน?

  เลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองต่างๆพากันเสนอนโยบายแบบเพิ่ม แจกเงินเป็นหลัก จนเกิดข้อสงสัยว่ามันเป็นนโยบายยังไง? ด้านเศรษฐกิจ พากันเพิ่มราคาข้าว เพิ่ม […]

ปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก คนไทยจำนวนมากเป็นคนรักสนุก ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบช้อปปิ้ง และชอบกลับบ้านช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดยาว ทุกเทศกาลจึงมีคนไทยจำนวนมากม […]

สลายฐานประชาชน

โดย ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก ประชาชนจะเติบโตมีพลังจนเข้มแข็งไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งและเผด็จการทหาร นี่คือปรัชญาของกลุ่มผู้มีอำนาจที่ไม่เชื่อม […]

รักในหลวงจริง ทำดี 9 อย่าง

          แล้วสิ่งที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น ไม่อยากเห็นเห็น ไม่อยากรู้ว่าเป็นจริง ก็บังเกิด ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสว […]

สมานฉันท์ ท่องเที่ยวไทย มีเฮ

          “ดีน่ารัก ทศกัณฑ์จากยักษ์เลวร้ายในวรรณคดีกลายเป็นคนน่ารักพาท่องเที่ยวไทย” โดย ดร. สมพันธ์  เตชะอธิก ไม่เห็นทำลายวัฒนธรรมไทยตรงไหน เพราะวรรณค […]

บทบาทประชาสังคมต่อการพัฒนาประเทศ (ตอน2) ความหลากหลายของประชาสังคม

 โดย…ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก      “เมื่อพากันเรียกเป็นประชาสังคมหมดในความหลากหลายกลุ่ม จึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร ณ ที่นี้”      เอ็นจีโอบาง […]