จับเท็จหลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

จับเท็จหลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

ประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี 2563 เรียบร้อยเมื่อ13ก.พ.63

จับตาดูแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหนี้สินครูของคนชื่อพิษณุ ตุลสุข

จับตาดูแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาหนี้สินครูของคนชื่อพิษณุ ตุลสุข

“การเสนอแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหานี้สินครูของ ดร.พิษณุ

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการบ้านใหม่ที่สับสน

กฎหมายกระทรวงศึกษาธิการบ้านใหม่ที่สับสน

โดย ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว เลขาธิการสมัชชาครูแห่งชาติ