มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

 “ครูปลื้ม”กรมบังคับคดีฟิตจัด สร้างมหกรรมตลาดนัดไกล่เกล

covid-19 ความโกลาหลในวงการศึกษาและสังคมโลก

covid-19 ความโกลาหลในวงการศึกษาและสังคมโลก

นึกว่าเขียนเรื่อง covid-19 ฉบับที่แล้วจะเป็นฉบับแรกและฉ

หนีร้อนไปพึ่งเย็น (หนาว) ที่เฉิงตู (จีน)

หนีร้อนไปพึ่งเย็น (หนาว) ที่เฉิงตู (จีน)

ช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมามีเรื่องร้อน ๆ ที่เกิดขึ้นกับพ

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกับการนับถอยหลังก้าวสู่เส้นทางที่ 61 เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชามติกับการนับถอยหลังก้าวสู่เส้นทางที่ 61 เพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

โดย…ดร.เพิ่ม  หลวงแก้ว เลขาธิการสมัชชาครูแห่งชาติ