ใครใคร่ค้า ค้าให้ฉลาด อย่าตกขอบ..เทรนด์สำคัญที่กระทบวงการค้าปลีก (1)

ใครใคร่ค้า ค้าให้ฉลาด อย่าตกขอบ..เทรนด์สำคัญที่กระทบวงการค้าปลีก (1)

โดย ดร. บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และ

Competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขัน

Competitiveness ขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดย ดร. บุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และก