เปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ “ตลาดประชารัฐต้องชม”@ ตลาดต้นตาล สู่ตลาดไทยแลนด์ 4.0

      พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลุยเปิด”ตลาดประชารัฐต้องชม” ที่ตลาดต้นตาลขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดันสู่ตลาดไทยแลนด์ 4.0         ที […]