ตลิ่งบ้านภูเขาทอง อ.สังคม ทรุดต่อเนื่อง

ตลิ่งบ้านภูเขาทอง อ.สังคม ทรุดต่อเนื่อง

ชาวบ้านภูเขาทอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม ทุกข์หนักหลังตลิ่งแม