ฝากดร.เอ ขังศาลขอนแก่น คดีตุ๋นลงทุนทอง

ฝากดร.เอ ขังศาลขอนแก่น คดีตุ๋นลงทุนทอง

    นายชนุตม์ สีสังข์ หรือดอกเตอร์เอ ผู้ต้องหาตามหมายจั