มข.จัดใหญ่ “IP Demo Day 2019” นำงานวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์

มข.จัดใหญ่ “IP Demo Day 2019” นำงานวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์

ณ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานจัดนำเสน