ครม.เห็นชอบ!!ครม.เห็นชอบเสนอ ‘ต้มยำกุ้ง’ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อ UNESCO

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ หลังกระทรวงวัฒนธรรม เสนอให้ ‘ต้มยำก