ทน.ขอนแก่น หนุนใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในครัวเรือน

ทน.ขอนแก่น หนุนใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในครัวเรือน

ทน.ขอนแก่นหนุน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 อบรมการใช้-ผลิตสม

ทน.ขอนแก่น เคลื่อนต่อเนื่อง รวมพลจิตอาสา “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา”

ทน.ขอนแก่น เคลื่อนต่อเนื่อง รวมพลจิตอาสา “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา”

ณ บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ