‘โคราช’คักขนาด!!ถนนลาดยาง 12 กม. ‘เสร็จแล้ว’หนุนขนส่งพืชผลเกษตร-บูมท่องเที่ยว

‘โคราช’คักขนาด!!ถนนลาดยาง 12 กม. ‘เสร็จแล้ว’หนุนขนส่งพืชผลเกษตร-บูมท่องเที่ยว

‘กรมทางหลวงชนบท’ ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแ

‘มุกดาหาร’คักขนาด!!ทช.ลุยสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 เชื่อมเขตศก.พิเศษชายแดน คาดเปิดใช้ต้นปี‘65

‘มุกดาหาร’คักขนาด!!ทช.ลุยสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 เชื่อมเขตศก.พิเศษชายแดน คาดเปิดใช้ต้นปี‘65

“ทางหลวงชนบท” เดินหน้าสร้างถนนสาย ง2 และ ง3