“ฝุ่นพิษ” ร้ายถึงเสียชีวิต หลายฝ่ายระดมคิดแก้ไข

“ฝุ่นพิษ” ร้ายถึงเสียชีวิต หลายฝ่ายระดมคิดแก้ไข

ปัญหาฝุ่น MP 2.5 และฝุ่นขนาดเล็กในอากาศ กลายเป็นปัญหาให